Mộc Thô Lục Bình Gỗ Cẩm Vàng

26.000.000

Giá Bán Đã Bao Gồm Hoàn Thiện Sơn Pu Kĩ Đẹp

Giá Bán Cho Từng Kích Thước :

– Loại 120×33 = 26.000.000
– Loại 130×36 = 28.000.000
– Loại 140×39 = 30.000.000
– Loại 150×43 = 32.000.000
– Loại 160×46 = 34.000.000
– Loại 170×49 = 39.000.000
– Loại 180×52 = 42.000.000
– Loại 190×55 = 52.000.000
– Loại 200×58 = 62.000.000

Miễn Phí Vận Chuyển 100 km

Danh mục: